logo
Firma Quenda oferuje realizację obiektów użyteczności publicznej oraz kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i obronności.

Struktura

Quenda to zorientowana na rynek Angoli grupa firm z całkowicie polskim kapitałem, która powstała w 2016 r. i skupia obecnie 3 spółki:

 • Quenda Business
  Initiative sp. z o.o.

  Zarejestrowana w Polsce, wyspecjalizowana w projektach infrastrukturalnych oraz kompleksowych dostawach sprzętu i wyposażenia w oparciu o finansowania międzynarodowe.

 • Quenda sp. z o.o.

  Polska spółka wyspecjalizowana w projektach z zakresu obrony i bezpieczeństwa.

 • Quenda Engenharia
  e Consultoria Lda.

  Firma zarejestrowana w Angoli. Jej działalność obejmuje usługi doradcze i budowlane oraz wsparcie działalności polskich spółek na terenie Angoli w ramach realizowanych kontraktów.

 • Nasze atuty to:

 • check

  Stała obecność w Angoli i bardzo dobra znajomość języka oraz specyfiki lokalnego rynku.

 • check

  Wysoko wykwalifikowany, zgrany i doświadczony zespół specjalistów.

 • check

  Dostęp do know-how i szerokiej oferty polskiego rynku.

 • Wszystko to pozwala nam precyzyjnie odpowiadać na potrzeby naszych klientów i sprawnie zarządzać naszymi przedsięwzięciami. Dowiedz się więcej o naszej działalności.

Misja i wartości

O naszej sile stanowi pasja do Angoli i głębokie przekonanie o ogromnym potencjale gospodarczym i społecznym tego kraju. Nasza obecność w Angoli jest trwała i długoterminowa, dlatego w realizowanych projektach stawiamy na jakość.

Zrealizowane przez nas prace mają się nią wyróżniać nie tylko w momencie inauguracji, ale w trakcie wieloletniego użytkowania.

Dynamiczny rozwój Grupy Quenda dowodzi, że etyczny biznes oparty na solidnych wartościach i szacunku dla partnerów jest możliwy pod każdą szerokością geograficzną.

Zespół

W Quendzie ludzie są najważniejsi. Doceniamy doświadczenie i inne zalety naszych pracowników i tworzymy środowisko, w którym wszyscy mogą czuć satysfakcię i dumę z wykonywanej pracy. Budujemy zgraną ekipę uwzględniając wyjątkowe cechy każdego jej członka. Jesteśmy przekonani, że wzrost firmy musi przekładać się na rozwój każdego pracownika. W naszym zespole wysoko wykwalifikowana kadra polskich specjalistów pracuje wspólnie z młodymi, utalentowanymi Angolczykami. Tworzymy w ten sposób warunki do transferu wiedzy i doświadczenia w przekonaniu, że przyczyniamy się w ten sposób do uwolnienia olbrzymiego potencjału kapitału ludzkiego Angoli.

 • Zakres działalności

  Działalność Grupy Quenda obejmuje realizację inwestycji „pod klucz”, w tym:

  • dots opracowanie wstępnej koncepcji;
  • dots sporządzanie szczegółowej dokumentacji technicznej;
  • dots generalne wykonawstwo prac budowlanych i montażowych;
  • dots organizację dostaw materiałów i wyposażenia;
  • dots rozruch i zarządzanie zbudowanymi obiektami;
  • dots realizację szkoleń i doradztwo w zakresie utrzymania obiektów.

  Działamy w systemie zamówień publicznych w Angoli w następujących obszarach:

  • dots edukacja i szkolnictwo wyższe;
  • dots obronność i bezpieczeństwo;
  • dots roboty publiczne;
  • dots energetyka i zasoby wodne.

  W zależności od potrzeb naszych klientów pozyskujemy finansowania oraz gwarancje niezbędne do realizacji zleconych przedsięwzięć.

  • 21

   Obiektów wojskowych

  • 7

   Obiektów szkolnych

  • 69

   Projektów budynków

 • image
  • image
  • image

Projekty w realizacji

Obronność i bezpieczeństwo:

 • image
 • Budowa i wyposażenie Regionalnych Centrów Bezpieczeństwa Morskiego w Lobito oraz w Namibe

  Przedsięwzięcie jest elementem realizowanego przez Angolę programu bezpieczeństwa morskiego, określanego jako „Kalunga”. Zakłada on budowę nowoczesnego zintegrowanego systemu, który pozwoli na:

  • dots dozór żeglugi na wodach terytorialnych;
  • dots ochronę morskich zasobów naturalnych;
  • dots zapewni bezpieczeństwo działalności gospodarczej na morzu (rybołówstwo, produkcja ropy naftowej i gazu);
  • dots zwiększy skuteczność w zwalczaniu działalności nielegalnej (kłusownictwo, imigracja);
  • dots wzmocni bezpieczeństwo granic morskich kraju.
 • Program jest zadaniem priorytetowym w obszarze obronności Angoli, a jego realizacja jest nadzorowana przez Urząd Prezydenta. W ramach programu „Kalunga” Quenda sp. z o.o. realizuje dwa równoległe kontrakty z angolskim Ministerstwem Obrony Narodowej, Kombatantów i Weteranów Ojczyzny, z których każdy przewiduje zaprojektowanie i wybudowanie kompleksu dozoru i monitoringu wybrzeża o zasięgu regionalnym. Piewszy z bliźniaczych obiektów ma powstać w Lobito, w prowincji Benguela, a drugi w Moçâmedes, w prowincji Namibe.

 • Cała dokumentacja techniczna projektu została opracowana przez Quendę we współpracy ze stroną angolską. Obecnie, zespoły techniczne Quenda prowadzą budowy w obydwu ww. lokalizacjach, nadzorując miejscowych podwykonawców i koordynując działalność ekip montażowych z Polski. W gestii Quenda jest również cała logistyka projektu. Większość materiałów i urządzeń sprowadzanych jest z Polski.

 • image
 • Budowa i wyposażenie stacji radarowych i przekaźnikowych w prowincjach Cuanza Sul, Benguela i Namibe.

  Przedsięwzięcie stanowi element krajowego programu bezpieczeństwa morskiego „Kalunga”, wraz z realizowanymi przez Quendę projektami budowy i wyposażenia Regionalnych Centrów Bezpieczeństwa Morskiego w Namibe i w Lobito. W ramach kontraktów zawartych z Ministerstwem Obrony Narodowej, Kombatantów i Weteranów Ojczyzny, Quenda sp. z o.o. odpowiada za zaprojektowanie i wybudowanie 6 stacji radarowych i 11 stacji przekaźnikowych wzdłuż środkowej i południowej części wybrzeża Angoli o długości ponad 700 km, w prowincjach Cuanza Sul, Benguela i Namibe.

Szkolnictwo wyższe:

 • 3. faza budowy i wyposażenia Uniwersytetu w Namibe

  Quenda kontynuuje tradycję polskiego udziału w jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć rządu Angoli w dziedzinie szkolnictwa wyższego, który polega na stworzeniu od podstaw uczelni o profilu morskim w Namibe na południu kraju.

  Zainaugurowana w 2017 r. jako Akademia Rybołówstwa i Nauk o Morzu w Namibe, uczelnia została w 2020 r. przekształcona w Uniwersytet Namibe, który liczy obecnie ponad 5 tys. studentów.

  Projekt 3. fazy budowy i wyposażenia Uniwersytetu Namibe zakłada uzupełnienie istniejącego zaplecza uczelni w celu zapewnienia jej pełnej zakładanej funkcjonalności. Na przedmiot kontraktu składają się dwa rodzaje elementów: budowa nowych obiektów oraz usługi.

  Część budowlana obejmuje zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie „pod klucz” budynków o zasadniczym znaczeniu dla działania kampusu: biblioteki, audytorium i gabinetów dla kadry naukowej, stołówki, kliniki i ośrodka sportowego wraz z rozbudową infrastruktury całego kompleksu.

 • image
 • image
 • W części dotyczącej usług przewidziany jest m.in. program wsparcia pedagogicznego oraz międzynarodowej certyfikacji uczelni w sprawach morskich (przy udziale polskiej uczelni), a także utrzymanie i konserwacja kampusu oraz specjalistycznych urządzeń i instalacji. Projekt jest finansowany ze środków kredytu udzielonego przez Standard Chartered Bank i objętego gwarancjami KUKE S.A. Jest to pierwszy projekt w Afryce, w którym polski ubezpieczyciel kredytów eksportowych jest samodzielnie głównym gwarantem finansowania.

  Na potrzeby realizacji projektu, Quenda Business Initiative sp. z o.o. jako główny wykonawca stworzyła konsorcjum z Torhamer sp. z o.o. sp.k., jednym z liderów w zakresie projektów infrastrukturalnych w Polsce.

Nasi partnerzy

Do głównych klientów Grupy Quenda należą organy administracji publicznej Angoli, w tym Ministerstwo Obrony Narodowej, Kombatantów i Weteranów Ojczyzny oraz Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego, Nauki, Technologii i Innowacji. Współpracujemy z międzynarodowymi bankami i instytucjami finansowymi: Standard Chartered Bank, Kommunalkredit, Standard Bank i KUKE S.A. Do naszych partnerów należą wiodące firmy z branży budowlanej z Polski i Angoli, oraz międzynarodowi dostawcy specjalistycznych technologii i wyposażenia.

 • Logo Mescti
 • Logo Minndenvp
 • Logo Stch
 • Logo Komm
 • Logo Kuke
 • Logo Torh
 • Logo Leon
 • Logo Ostr
 • Logo Esko
 • Logo Belo
 • Kontakt

  • Telefon i e-mail:

   phone_forwarded +48 574 710 101 (Polska)
   phone_forwarded +244 924 000 590 (Angola)
   mail office@quenda.pl

  • Adres w Polsce

   base-pl

   ul. Zajęcza 15
   00-351 Warszawa

  • Dane firm w polsce

   Quenda sp. z o.o.

   NIP: 5252714523
   REGON: 367549150
   KRS: 0000682793

  • Quenda Business Initiative sp. z o.o.

   NIP: 5252663257
   REGON: 364769833
   KRS: 0000624163

  • Adres w Angoli

   base-an

   Belas Business Park
   torre Cuanza Norte
   2º andar, fracção 202
   via S10, Talatona
   Luanda

  • Dane firmy w Angoli

   Quenda Engenharia e Consultoria Lda.

   NIF: 5001018809
   Registo comercial: 15.223 - 22/220428